کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 29 خرداد 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  6 نفر
تعداد بازدید :  39383 نفر
برنامه هفتگی 7/1

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

ریاضی

یزدان پناه

قرآن

قریشی

علوم

 محمدزاده

فناوری

قاضیان

1شنبه

ورزش

گودرزی

عربی

گرامی

املا و انشا

 قاسمی

زبان

بهارجو

عربی

جلالی

2شنبه

   علوم          محمدزاده

هنر

گودرزی

زبان

بهارجو

ریاضی

یزدان پناه

3شنبه

ادبیات

 

مطالعات

سامخانیان

مطالعات

سامخانیان

 

4شنبه

دینی

گودرزی

تفکر

یزدان پناه

ریاضی

یزدان پناه

 

 

برنامه هفتگی کلاس    1/ 7      -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کلاس    1/ 7      -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

 

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

ریاضی

یزدان پناه

قرآن

قریشی

علوم

 محمدزاده

فناوری

قاضیان

1شنبه

ورزش

گودرزی

عربی

گرامی

املا و انشا

 قاسمی

عربی

جلالی

زبان

بهارجو

2شنبه

   علوم          محمدزاده

هنر

نوری

زبان

بهارجو

ریاضی

یزدان پناه

3شنبه

ادبیات

قائم خواه

مطالعات

سامخانیان

مطالعات

سامخانیان

 

4شنبه

دینی

گودرزی

تفکر

یزدان پناه

ریاضی

یزدان پناه

 

 

 

 


بازدید: 136