کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 29 خرداد 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  10 نفر
تعداد بازدید :  39387 نفر
برنامه هفتگی

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

علوم

 محمدزاده

ریاضی

یزدان پناه

فناوری

قاضیان

دینی

قریشی

1شنبه

قرآن

گرامی

ورزش

گودرزی

تفکر

خداترس

 

عربی

جلالی

زبان

بهارجو

2شنبه

هنر

نوری

علوم

محمدزاده

ریاضی

یزدان پناه

زبان

بهارجو

3شنبه

عربی

جلالی

ادبیات

قائم خواه

املا و انشا

قاسمی

 

4شنبه

ریاضی

یزدان پناه

مطالعات

سامخانیان

مطالعات

سامخانیان

 

 

برنامه هفتگی کلاس    2/  7      -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

علوم

 محمدزاده

ریاضی

یزدان پناه

فناوری

قاضیان

دینی

قریشی

1شنبه

قرآن

گرامی

ورزش

گودرزی

تفکر

خداترس

 

عربی

جلالی

زبان

بهارجو

2شنبه

هنر

نوری

علوم

محمدزاده

ریاضی

یزدان پناه

زبان

بهارجو

3شنبه

عربی

جلالی

ادبیات

قائم خواه

املا و انشا

قاسمی

 

4شنبه

ریاضی

یزدان پناه

مطالعات

سامخانیان

مطالعات

سامخانیان

 

 

برنامه هفتگی کلاس    2/  7      -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

 


بازدید: 113