کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 29 خرداد 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  8 نفر
تعداد بازدید :  39385 نفر
برنامه هفتگی

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

قرآن

قریشی

فناوری

قاضیان

ریاضی

تمجید

علوم

محمدزاده

1شنبه

املا و انشا

قاسمی

دینی

قاسمی

ورزش

گودرزی

 

2شنبه

زبان

بهارجو

ریاضی

تمجید

هنر

گودرزی

علوم

محمدزاده

3شنبه

مطالعات

سامخانیان

عربی

جلالی

ادبیات

قائم خواه

 

4شنبه

مطالعات

سامخانیان

تفکر

خداترس

زبان

بهارجو

عربی

جلالی

ریاضی

تمجید

 

برنامه هفتگی کلاس   3/  7      -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی کلاس   3/  7      -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

قرآن

قریشی

فناوری

قاضیان

ریاضی

تمجید

علوم

محمدزاده

1شنبه

املا و انشا

قاسمی

دینی

قاسمی

ورزش

گودرزی

 

2شنبه

زبان

بهارجو

ریاضی

تمجید

هنر

نوری

علوم

محمدزاده

3شنبه

مطالعات

سامخانیان

عربی

جلالی

ادبیات

قائم خواه

 

4شنبه

مطالعات

سامخانیان

تفکر

خداترس

زبان

بهارجو

عربی

جلالی

ریاضی

تمجید

 

 


بازدید: 109