کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 29 خرداد 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  17 نفر
تعداد بازدید :  39394 نفر
برنامه هفتگی 8/1

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

دینی

گرشاسبی

ادبیات

قاسمی

مطالعات

سامخانیان

مطالعات

سامخانیان

1شنبه

ریاضی

سیفی

  زبان

       محصوری

عربی

جلالی

ریاضی

سیفی

 

2شنبه

علوم

ملکی

قرآن

گرشاسبی

هنر

رحیمی

 

3شنبه

زبان

محصوری

ریاضی

سیفی

تفکر

رحیمی

عربی

جلالی

4شنبه

فناوری

عبدالرزاق

املا و انشاء

بهارجو

ورزش

سلیمانی

علوم

ملکی

 

برنامه هفتگی کلاس  1/  8   -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما


بازدید: 107