کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 29 خرداد 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  5 نفر
تعداد بازدید :  39382 نفر
برنامه هفتگی 8/2

برنامه هفتگی کلاس  2/  8     -   سال تحصیلی 97-96

دبیرستان هیات امنایی رهنما

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

ورزش

گودرزی

دینی

گرشاسبی

عربی

جلالی

ادبیات

قاسمی

1شنبه

ریاضی

زارعی

 عربی

    جلالی

زبان محصوری

مطالعات

داداشی

 

2شنبه

ریاضی

زارعی

علوم

ملکی

قرآن

گرشاسبی

مطالعات

داداشی

3شنبه

هنر

رحیمی

زبان

محصوری

فناوری

عبدالرزاق

 

4شنبه

تفکر

رحیمی

املا و انشاء

منادیان

 

 

علوم

ملکی

ریاضی

زارعی

 

بازدید: 120