کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 29 خرداد 1397
 

پدر و مادر گرامی: زمانی را که صرف تربیت فرزندانتان می کنید هرگز هدر نمی رود .

مرگ با عزت،زندگي جاويداست وزندگي با ذلت ،چيزي جز مرگ نيست..امام حسين (ع  

خوش آمدید
ساعت
آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  12 نفر
تعداد بازدید :  39389 نفر
برنامه هفتگی 8/4

زنگ

روز

اول

05/9-45/7

دوم

50/10-25/9

سوم

30/12-05/11

چهارم

15/14-50/12

شنبه

مطالعات

جم نژاد

عربی

جلالی

ریاضی

خلج

دینی

گرشاسبی

1شنبه

ریاضی

خلج

مطالعات

جم نژاد

 زبان

عربی                   محصوری

جلالی

 

2شنبه

قرآن

گرشاسبی

هنر

رحیمی

ورزش

سلیمانی

علوم

ملکی

3شنبه

ریاضی

خلج

املا و انشاء

قاسمی

زبان

محصوری

 

4شنبه

علوم

ملکی

تفکر

تمجید

املا و انشاء

رحیمی

فناوری

عبدالرزاق

 

برنامه هفتگی کلاس 4 /  8     -   سال تحصیلی 97-96


بازدید: 110