کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 08 بهمن 1401
 

    سال تولید  ، پشتیبانی ها،مانع زدایی ها ((1400))

آدرس کانال سروش  مدرسه: dbrahnama11@  

 

دانش آموزان برتر پایه در پایه هفتم

رتبه های اول در  پایه هفتم :

آرین نوروزی           معدل 20

حسین حقیقت           معدل 20

امید انتظار جو        معدل 20

محمد رهام کلاکی    معدل 20

 

رتبه های دوم در پایه هفتم :

پرهام رضایی     معدل 19/93

معین عشقی       معدل 19/93

علی فیروز مند    معدل 19/93

سبحان فتحی      معدل 19/93

 

رتبه های سوم در پایه هفتم :

نوید مهدی جوانی          معدل 19/86

میر عماد باقری            معدل 19/86

آرش رحمانی              معدل 19/86

امیر حسین اسماعیلی     معدل 19/86

حسن خسروی             معدل 19/86

محمد مهدی زمانی کیا    معدل 19/86

محمد مهدی معتمدپرور   معدل 19/86

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان برنر در پایه هشتم

رتبه های اول در پایه هشتم :

علیرضا نظری معدل 20

امید رضایی معدل 19/87

سپهر نصرتی معدل19/87

علیرضا کمالی معدل 19/87

شایان امینی معدل 19/71

عرفان رهنمای معدل 19/79

 

رتبه های دوم در پایه هشتم :

آرین محمودی معدل 19/87

امیر حسین مهدی زاده معدل 19/71

محمد حسین اسلامی معدل 19/43

امیررضا فرضی معدل 19/64

 

رتبه های سوم در پایه ی هشتم  :

محمد امین چودار معدل 19/79

محمد امین جلالی معدل 19/64

حسین حاصلی معدل 19/37

حسین سراقی 19/37

شیرون شهاب الدین معدل 19/50

دانش آموزان برتر در پایه ی نهم

رتبه های اول در پایه ی نهم :

مهدی اویسی معدل 19/71

امیررضا پیشنهاد معدل 20

صدرا رستمی معدل 20

علی اکبر گرونیان معدل 20

 

رتبه های دوم در پایه ی نهم :

امیر مهدی ویدافر معدل 19/64 

پوریا صالحی معدل 19/93

ارشیلا محمد نیا معدل 19/93

محمد امیر استاد ولی معدل 19/93

امیررضا مهدیان

 

رتبه های سوم در پایه ی نهم :

علی کریم بیگی معدل 19/50

امیر مهدی محمدی راد معدل 19/50

علی صباغیان معدل 19/87

سید محمد مهراد صدر موسوی معدل 19/87

محمد مهدی محرابیان معدل 19/71

امیر محمد سامخانیان معدل 19/87

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  5 نفر
تعداد بازدید :  141395 نفر
   ممتازین
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   آرین نوروزی
رشته:  
7/1 معدل 20 رتبه اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   سبحان فتحی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   نوید مهدی جوانی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد عماد باقری
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر محمد مهدی زاده
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/79 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد رضا مراد پور
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/79 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   مبین شیروانی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/78 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   ابوالفضل فرمان نژاد
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/64 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر مهدی محمدی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/50 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر مهدی بهتری
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/50 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیررضا غفاری
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/43 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   مهیار نوری
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/36 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد مهدی عموری
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/36 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   بامداد دادمهر
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/29 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   طه رحیمی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/21 یازدهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیررضا رسولی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/14 دوازدهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیررضا رسولی
رشته:  
کلاس 7/1 معدل 19/14 دوازدهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   حسین حقیقت
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   پرهام رضایی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/86 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   حسن خسروی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر حسین اسماعیلی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   آرش رحمانی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   مهدی زمانی کیا
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد مهدی معتمد پرور
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/86 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   عرشیا مرادی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/71 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر علی رئیسی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/64 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   سید امیر علی صفی نژاد
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/64 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد حسین خرسند
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 9/64 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   ایلیا افشار مند
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/64 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   احسان علی خواه
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/57 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد مهدی شادی فرح
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/29 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   عرشیا نقشین سوار
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/29 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد رضا شعبانی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/21 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر محمد خزایی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/14 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   ابوالفضل امیری
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/14
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر مهدی الماسی
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/14 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   سید امیر علی طباطبایی نژاد
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19/07 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   ایلیا تاجیک
رشته:  
کلاس 7/2 معدل 19 یازدهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امید انتظار جو
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علیرضا املایی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/79 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   هادی احمدی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/71 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد مهدی گلستانی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/64 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد امین طاهری
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/43 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   سید ابوالفضل خالصی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/36 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   آرتین یعقوبی
رشته:  
کلاس 7/3 19/36 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   یر علی سپهوند
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/21 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علیرضا اثیمی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/14 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد علی هاشمی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/07 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   آرین محمد زاده
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/7 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علی دیانی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/07 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علی داود آبادی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19/07 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امین باقری س
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   کسری تیموری
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   ابوالفضل زینلی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر علی معصومی
رشته:  
کلاس 7/3 معدل 19 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد رهام کلاکی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علی فیروزمند
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   معین عشقی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیررضا جمال پور
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/79 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   ایلیا حاتمی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/64 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد معین رحمتی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/57 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   شهریار رئیس صفری
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/57 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد مهدی همتی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/57 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد طه ناهیدی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/57 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر محمد شیروانی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/50 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   متین پیر هادی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/21 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   احسان جواهری
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/21 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   امیر علی کلاهدوزان
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/14 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علیرضا احمدیان
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/14 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   علی نحو وبیان
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/07 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هفتم
نام:   محمد مهدی نوروزی
رشته:  
کلاس 7/4 معدل 19/07 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   علیرضا نظری
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   آریا محمودی
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/86 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   آرین محمودی
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/79 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد امین چودار
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/79 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   احسان مومن پور
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/71 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   آرتین نویدنیا
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/71 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد حسین ناصری بخت
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/71 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   مهدی علیزاده
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/51 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امیررضا فکری
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/14 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   صمد صانع فرش
رشته:  
کاس 8/1 معدل 19/14 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   مصطفی سلیمانی
رشته:  
کلاس 8/1 معد19/07 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   علی مرادی
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/07 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   عرفان یادگاری
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19/07 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   عرشیا اسماعیل زاده
رشته:  
کلاس 8/1 معدل 19 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امید رضایی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/86 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   سپهر نصرتی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/86 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   علیرضا کمالی
رشته:  
کلتس 8/2 معدل 19/86 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امیر حسین مهدی زاده
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/71 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد امین جلالی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/74 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امیر علی صدیقی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/57 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   ابوالفضل محمد نژاد
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/50 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امین نادر محمد
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/43 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امیر محمد وفادار
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/37 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امیر حسین کامیاب
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/37 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد حسین صدری
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/37 هقتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد حسین نظر زاده
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/21 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد سبحان کریمی جم
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/21 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   علیرضا آسیابی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/14 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   آرین اکبری
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/14 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   شهروز جمالی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/07 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   شایان امینی
رشته:  
کلاس 8/3 معدل 19/71 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   محمد حسین اسلامی
رشته:  
کلاس 8/3 معدل 19/43 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   حسین حاصلی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/37 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   حسین سراقی
رشته:  
کلاس 8/3 معدل 19/37 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   سین محمد یاسین حسینی
رشته:  
کلاس 8/2 معدل 19/07 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   سپهر فروغی
رشته:  
کلاس 8/3 معدل 19 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   مرتضی حاج قنبری
رشته:  
کلاس 8/3 معدل 19 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   علی رهنمای
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/79 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   امیررضا فرضی
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/74 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   شیرون شهاب الدین
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/50 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   میلاد عزیزی
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/43 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   عرشیا محمدی
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/21 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   افشین احمدی
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/14 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   میلاد پور ملیک
رشته:  
کلاس 8/4 معدل 19/02 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه هشتم
نام:   سید محمد حسن جعفری
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/57 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   مهدی اویسی
رشته:  
کلاس 9/1 معدل 19/71 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر مهدی ویدافر
رشته:  
کلاس 9/معدل 19/64 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   علی کریمی بیگی
رشته:  
کلاس 9/1 معدل 19/50 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر مهدی محمدی راد
رشته:  
کلاس 9/1 معدل 19/50 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   عرشیا ایل بیگی
رشته:  
کلاس 9/1 معدل 19/37 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   سید مهرداد میر رضایی
رشته:  
کلاس 9/1 معدل 19 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیررضا پیشنهاد
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   پوریا صالحی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   ارشیا محمد نیا
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   علی صباغیان
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/87 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   سید محمد مهراد صدر موسوی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/87 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   نیما مرتضایی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/64 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   مهدی گندمی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/57 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   ایلیا عبدی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/43 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیررضا رضوان طلب
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/37 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   علیرضا دره چی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/29 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد عرفان کریمی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/21 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد شایان حسین خانی
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/07 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر مهدی بیات
رشته:  
کلاس 9/2 معدل 19/07 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   صدرا رستمی
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد امیر استاد ولی
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد مهدی محرابیان
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/71 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   آیدین افشاری
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/50 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   آیدین علی نظری
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/43 پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   عرفان نظامی
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/37 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   سامان کریمی
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/37 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   علی فدایی
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/37 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر محمد غفاری
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/37 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   احسان مقصودیان
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19/14 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   سجاد ماستری فراهانی
رشته:  
کلاس 9/3 معدل 19 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   علی اکبر گرونیان
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 20 اول
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیررضا مهدیان
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/93 دوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر محمد سامخانیان
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/87 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   نیما شاکر
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/79 سوم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   مرتضی محمدیان
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/79 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد علی علی معصومی
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/79 چهارم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   سید امیر سینا سجادی
رشته:  
کلاس 9/4معدل 19/71پنجم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   مجید نظر زاده
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/64 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   مرتضی نظری
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/64 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد حسین قدوسی
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/64 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   آرمین بهزاد پور
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 16/64 ششم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر علی شیروانی
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/43 هفتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   ابوالفضل اکبر زاده
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/36 هشتم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد متین ترابی
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/29 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   احسان آقا محمدی
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/29 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   امیر محمد فرضی
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/29 نهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد قوی قلب
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/21 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   قاسم انصاری
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/21 دهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   محمد رضا جعفریان
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/14 یازدهم
ستارگان درخشان مدرسه هیات امنایی رهنما پایه نهم
نام:   مانی عسگری
رشته:  
کلاس 9/4 معدل 19/14 یازدهم